dimecres, 18 de novembre del 2009

ELS PODCASTS

Hi ha que veure, la mania de posar noms en anglès a les coses més simples. I una que és un poc innoranta i no sap que un simple arxiu de veu o música inserit a un blog és un podcast. I el més curiós és que estàs farta d'emprar els podcats i no ho saps.
Bé, per l'experiència que tenc, me sembla que és una eina que pot ajudar molt a treballar el llenguatge oral i per l'aprenentatge de noves llengües. Tot està en posar-hi imaginació i ganes, com tot.